.

Výtvarná dílna Otakárek (duben 2012)

Od pátku 6. dubna do neděle 6. května bude v kostelíku sv. Maří Magdalény možno vidět výstavu dětí navštěvujících Výtvarnou dílnu Otakárek. Vernisáž za účasti především rodinných příslušníků vystavujících dětí se konala v sobotu 31. března 2012.

Výstava bude přístupna v sobotu, neděli a svátek od 10 do 17 hodin,
v úterý-pátek od 13 do 17 hodin.

Výtvarná dílna Otakárek
pracuje v Mníšku pod Brdy od září 2003, kdy byla součástí Umělecké výchovy paní Sylvie Krobové. Po dvou letech hezké spolupráce se Sylvií a jejím mužem Jiřím Reidengerem se OTAKÁREK byl nucen vydat vlastní cestou. Ponechal si otakárka v názvu a dál nabízí výtvarnou činnost dětem mladšího i staršího školního věku.
V naší dílně si děti osvojují různé výtvarné dovednosti a seznamují se s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Není to ale jediný cíl. Děti se učí přemýšlet o sobě i o světě kolem, sdílejí společné chvíle, komunikují spolu a zdokonalují se i v sociálních dovednostech. Učí se také aktivně odpočívat a smysluplně naplňovat svůj volný čas.

Daniela Doubková, vyučující

Album info

Popular tags

Random image