.

Vladimír Dousek a Petr Šmerák: TOULKY PO BRDECH (fotograficko-naučná expozice - červenec 2016)

S odstupem let se autoři vracejí na Skalku, aby po Českém Krasu a Křivoklátsku představili Brdy a Podbrdí - známé i méně známé lokality, mezi nimiž bude mít významné místo také naše Skalka. Malá ukázka z této expozice byla představena v listopadu 2014 v řevnickém Modrém domečku. Jako obvykle budou fotografie doplněny informativními texty. Seznámíme se s geologickými zvláštnostmi, s jednotlivými unikátními biotopy, zajímavými detaily z říše fauny i flóry.

I ti, kdo se domnívají, že mají „naše“ kopce prochozené křížem krážem, se dozvědí něco nového...

Album info

Popular tags

Random image