.

Skautské středisko Skalka

Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům.
Organizace se dělí do skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:
· Dráčata (předškolní děti 3-6 let)
· Světlušky a vlčata (věk 7–11 let, žáci prvních tříd ZŠ)
· Skauti a skautky (věk 11–15 let)
· Rangers a roveři (věk nad 15 let)
Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku.

Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Děti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající dva až tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku.

V čele střediska stojí Roman a Lada Freislebenovi.

Album info

Popular tags

Random image