.

Výtvarná dílna Otakárek

Výtvarná dílna OTAKÁREK vznikla v září 2003 jako součást Umělecké výchovy Sylvie Krobové. Jednou ze součástí tohoto víceoborového kulturního vzdělávacího subjektu byla i výtvarná dílna pod vedením Daniely Doubkové. Když Umělecká výchova Otakárek v květnu 2005 ukončila svou činnost, vydala se výtvarná dílna se v září 2005 svou vlastní cestou a Otakárka si ponechala v názvu.

Dílnu navštěvují hlavně děti mladšího a středního školního věku a věnují se kresbě, malbě, grafice, modelování i netradičním výtvarným technikám. Výuka probíhá v mníšeckém kulturním středisku, kde má k dispozici svou samostatnou místnost. Děti, které si nejsou jisté, že je činnost bude bavit, mohou si práci v Otakárku bezplatně vyzkoušet.

Součástí práce Otakárka jsou i výtvarné výstavy a jiné akce, například tvořivé výjezdy do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

První tři fotografie jsou z práce v dílně v mníšeckém kulturním středisku (listopad 2014).

Další fotografie jsou z výstavy v kostelíku sv. Maří Magdalény na Skalce (duben 2012).

Album info

Popular tags

Random image