.

Svátek hudby 2006

Čtvrt hodiny před začátkem letošního koncertu bušily do střechy Domova důchodců na Skaleckém náměstí obrovské kroupy tak, že ve stacionáři nebylo slyšet slova. Závěje okolo budovy připomínaly spíše zimu než první letní den.

Sešli jsme se zde letos už potřetí a v Mníšku vlastně už podesáté, abychom oslavili první letní den hudbou – tentokrát s dívčím vokálním triem BLUESTONE z Prahy.

Myšlenku pořádat i v naší zemi tuto akci, kdy je po celé Evropě v jeden den zdarma zpřístupňována široké veřejnosti (včetně handicapovaných obyvatel různých pečovatelských zařízení a domovů) hudba nejrůznějších žánrů, přinesl do naší republiky v 90. letech ustavený Nadační fond Evropský svátek hudby – Česká republika. Stanovil si za cíl pořádat, podporovat a koordinovat v České republice tento nekomerční hudební festival s názvem Svátek hudby, a to každoročně dne 21. června, v rámci Evropského dne hudby a v souladu s principy asociace Charta Evropských Svátků hudby se sídlem v Bruselu.

Stacionář DPS a DD byl zcela zaplněn, posluchači odměnili velkým potleskem nejen zpěvačky, ale i děti z výtvarného kroužku Otakárek pod vedením Daniely Doubkové, které předvedly na závěrečnou písničku malou „módní přehlídku“ letních modelů vlastní výroby (zaujaly zvláště klobouky a kloboučky všech tvarů).

Dík patří účinkujícímu triu, které v souladu s principy Svátku hudby přijelo zpívat bez nároku na honorář, dětem i paní učitelce. Dobrovolné vstupné poslouží na údržbu zařízení DPS a DD.

Album info

Popular tags

Random image