.

Svatováclavské posvícení 28. 9. 2013

Téměř říjnové slunce hřeje jen málo, o to více návštěvníky zahřívají ohně (při ukázce kovářského řemesla a u opékání buřtů), vůně koláčů, horkých nápojů a pohled na ratolesti u výtvarných dílen.

Oáza všem připravila bohatý program – posvícenskou stezku s úkoly ze života sv. Václava, ochutnávku výborných koláčů od místních maminek, slavnostní otevření nově opravené místnosti na farním dvoře, divadelní představení a koncert farní kapely F.R.K. Familion.
Posvícením jsme společně oslavili patrona naší země a zároveň v dobročinném jarmarku a „tombole“ podpořili rekonstrukci budovy OÁZY v komunitní centrum. Celý výtěžek z akce bude, jak bylo avizováno, použit na zařízení opraveného sálu.

Ze srdce děkujeme za vaši štědrost, která se v brzké době promění na pódium, tři topné konvektory a nové židle.
Velký dík za věcné dary patří sponzorům akce: kinu Lucerna Praha, paní Jocovové – Galanterie-látky, pizzerii Al Capone, vinotéce Dobrý ročník, rodinné restauraci U Benáků, paní Ryzcové – Drogerie, paní Hejzlarové – Útulný domov, paní Kamírové – Kadeřnictví Jana, paní Doškové – Potraviny-lahůdky, paní Svobodové – potraviny Bala, Zelenému krámku, květinářství La Perla a obchodnímu domu Werva.

Zvláštní poděkování zasluhuje paní Zora Jandová a celá rodina Mertových za nádherné hudební vystoupení, zlatý hřeb otevíracího programu v novém sálu.
Dále děkujeme městu a zámku za zapůjčení stanů, židlí a laviček, řeznictví Novák za slevu na vuřty a všem příznivcům OÁZY za věcné dary, výrobky na jarmark, zapůjčení kostýmů a společné zajištění akce.

Pavla Pšeničková

Album info

Popular tags

Random image