.

Základní škola Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Naše škola byla postavena v roce 1956. Od začátku 90.let město vkládalo do oprav školní budovy značné finanční prostředky. Také díky nim se měnil i vnitřní vzhled budovy. Zelenou a hnědou barvu nahradily barvy pastelové, na školních chodbách jsou vystavené práce žáků. Budova prošla rekonstrukcí kotelny, elektrického rozvodu, má nová okna, střechy, nové lavice, moderní audiovizuální techniku včetně interaktivních tabulí, dataprojektorů a počítačové učebny. Celá škola disponuje připojením k internetu.
Náš školní vzdělávací program „Škola pro každého“ ( ŠVP „Škola pro každého“) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), což nám potvrdila i kontrola České školní inspekce v roce 2010. Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti, že v naší škole plní povinnou školní docházku nejen děti mníšecké, ale i děti z okolních obcí.

Album info

Popular tags

Random image